Polityka prywatności

Pablo Designs B.V.

 
 

Niniejszym informujemy zgodnie z Artykułem 13 i 14 Europejskiej Regulacji Ochrony Danych Osobowych (DS-GVO) jakie Państwa dane przechowujemy i w jakim celu.

Odpowiedzialnym za przechowywanie i przetwarzanie jest Pablo Designs B.V.

 

Przechowujemy i przetwarzamy dane Państwa firm w celu utworzenia, przeprowadzania i utrzymywania relacji handlowych i zapewnienia Państwu obsługi w zakresie marketingu i sprzedaży.

W tym celu potrzebujemy od Państwa następujących danych: Nazwa Firmy, Rejestracje w Izbie Handlowej, numer VAT, dane adresowe, dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, oraz dane komunikacyjne (Tel/fax, adres mailowy).

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane tylko za Państwa zgodą.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych, współpraca handlowa nie będzie możliwa. Przekażemy Państwa dane stronom trzecim wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do realizacji porozumienia zawartego z Państwem, lub aby być w zgodzie z obowiązującym prawem.

Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i podejmujemy wszelkie kroki aby nie dopuścić do niewłaściwego wykorzystania, utraty, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji, lub niechcianego udostępnienia.

Nie będzie innego udostępniania danych osobowych.

Nie przechowujemy i nie udostępniamy danych personalnych.

Przechowujemy dane Państwa firmy przez okres współpracy handlowej i przez kolejne 4 lata. Okres przechowywania zaczyna się ponownie w momencie zawarcia nowych umów handlowych.

Poszczególne informacje mogą być przedmiotem dłuższego przechowywania ze względu na wymogi podatkowe i handlowe, i zostaną usunięte po upływie wymaganych terminów.

Jednakże dane Państwa firmy będą chronione (zablokowane) przed dostępem do nich do tego czasu.

Mają Państwo prawo do informacji, korekty, blokowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych w każdej chwili.

 

Możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w każdej chwili. Prosimy o kontakt z nami przez telefon: +31 85 888 0858 lub mailowo: info@pablodesigns.eu jeżeli będą Państwo mieli pytania dotyczące polityki prywatności lub będą mieli powód do zgłoszenie skargi związanej z ochroną danych osobowych.

Privacy Policy Pablo Designs BV - Rev 2 2018